Xe đạp đường phố - CITY BIKE

 TREK DUAL SPORT 1 GEN 5 2023  TREK DUAL SPORT 1 GEN 5 2023
14,900,000₫
 TREK DUAL SPORT 2 GEN 5 2023  TREK DUAL SPORT 2 GEN 5 2023
17,900,000₫
 TREK DUAL SPORT 3 GEN 5 2023  TREK DUAL SPORT 3 GEN 5 2023
20,900,000₫
-14%
 TREK FX 1 Disc 2022  TREK FX 1 Disc 2022
11,900,000₫ 13,900,000₫

TREK FX 1 Disc 2022

11,900,000₫ 13,900,000₫

 TREK FX 2 Disc 2022  TREK FX 2 Disc 2022
16,500,000₫

TREK FX 2 Disc 2022

16,500,000₫

 TREK FX 3 DISC 2022 - 2023  TREK FX 3 DISC 2022 - 2023
23,900,000₫
 TREK FX Sport 4  TREK FX Sport 4
69,900,000₫

TREK FX Sport 4

69,900,000₫

 Verve 1 Disc Lowstep  Verve 1 Disc Lowstep
13,500,000₫