Bộ truyền động SRAM SX EAGLE 1x12 Speed

0₫

Mô tả

Groupset bao gồm:
1/ Đề sau: SX Eagle 12-speed

2/ Tay đề: SX Eagle 12-speed kèm theo ngàm gắn rời

3/ Tùy chọn bộ giò đạp:

SX Eagle 12-speed DUB 170mm with DM 32t X-SYNC 2 Chainring
SX Eagle 12-speed PS 170mm 32t X-SYNC 2 Chainring

4/ Sên: NX Eagle 126 links

5/ Líp: PG-1230 Eagle 11-50t

6/ Miếng canh chỉnh cùi đề sau

 Bộ truyền động SRAM SX EAGLE 1x12 Speed
 Bộ truyền động SRAM SX EAGLE 1x12 Speed
 Bộ truyền động SRAM SX EAGLE 1x12 Speed
 Bộ truyền động SRAM SX EAGLE 1x12 Speed
 Bộ truyền động SRAM SX EAGLE 1x12 Speed